Under finner beboere viktig og praktisk info samt vanlige spørsmål og svar. Alle bør lese viktig info! Finner du ikke det du leter etter kan du kontakte oss her.

Viktig info

Brannsentral
Rømningsveier
Redningsline (video)
Branninstruks
Lade mobil om natten- brannfare!
Luft boligen – unngå mugg!

Daglig sjekkliste og før ferien
Husordensregler

Jul og vår -rengjøring
Sjekkliste ved utflytning (video)

Praktisk info

Neste bosstømming
Vaskeliste
Trivselsregler
Feil på hvitevarer
Søppelhåndter
ing
Prisliste

Nyttige videoer

Rense sluk – video
Rense avløpshull kjøleskap – video
Av-ising fryser – video
Vedlikehold dørlås – video 1
Vedlikehold dørlås – video 2
Rense vannlås – video 1
Rense vannlås – video 2
Rense vannlås – video 3

Spørsmål og svar

HUSLEIE

Hvordan fungerer husleieinnbetalingen?

Husleien forfaller forskuddsvis på den første i hver måned. Faktura sendes ut den 20. måneden før. På faktura står det KID nummer du må merke innbetalingen med. Ved for sent betalt husleie påløper automatisk gebyrer og forsinkelsesrenter og ved ytterligere mislighold av husleie opprettes inkasso og utkastelsesprosess igangkjøres umiddelbart. Leietaker er selv ansvarlig for å kontakte utleier dersom faktura ikke er mottatt.

Kan jeg få betale husleien på en senere dato enn den første?

Nei, husleien må betales innen den 01.

Jeg har ikke mottatt faktura, hva gjør jeg?

Faktura sendes på mail, men dersom du av en eller annen grunn ikke skulle motta faktura må du straks gi beskjed til utleier på mail og etterspørre kopi av denne.

INNFLYTNING

Kan jeg flytte inn tidligere enn avtalt?

Utleier forholder seg til innflytningsdato iht kontrakt og innflytning kan ikke skje før dette.

Jeg har nettopp flyttet inn og lurer på hvilken postkasse som er min?

De fleste leiligheter har egen postkasse, men det er ikke alltid de som flytter ut husker å fjerne sin navnelapp så da må du kontakte utleier for å vite hvilken som er din. Utleier sjekker da navnet på de som har flyttet og du kan da fjerne dette navnet og sette på ditt eget. Postkasser tilhørende bofellesskap er merket med etasje, 1. etg. 2 etg. osv. og da er det bare å få tak i en navnelapp og påføre ditt navn på den postkassen det gjelder.

Kan jeg få postkasse med lås på?

Utleier sørger for standard postkasse. Om ønskelig kan du kjøpe egen postkasse med lås og nøkkel. Hør i så fall med utleier hvor du kan henge opp denne.

Jeg leier et rom i bofellesskap, og lurer på hvem som står for kjøkkenutstyr?

Leietaker sørger selv for innkjøp av kjøkkenutstyr. Dette kan være glass, bestikk, kjeler og kanner. I kollektiv danner beboerne ofte et spleiselag for innkjøp av slike ting samt andre felles ting som dopapir, håndsåpe mm. Dersom tidligere leietaker har etterlatt kjøkkenutstyr kan dette fritt benyttes videre.

Jeg leier et rom i bofellesskap, og lurer på hvem som står for støvsuger og vaskeutstyr?

Leietaker sørger selv for innkjøp av støvsuger og vaskeutstyr. I kollektiv danner beboerne ofte et spleiselag for innkjøp av slike ting samt andre felles ting som dopapir, håndsåpe mm. Dersom tidligere leietaker har etterlatt rengjøringsutstyr kan dette fritt benyttes videre.

Innboforsikring, må jeg ha dette?

Leietaker plikter iht kontrakt å ha innbo- og løsøreforsikring til enhver tid. Det er viktig at denne har ansvarsdekning. Dette må tegnes gjennom et forsikringsselskap og du velger selv hvilket. Mer info om innboforsikring i kontrakten.

Hvordan fungerer tømming av søppel?

Det er alltid den øverste boenheten som er ansvarlig for søppelet. Dette mot at disse slipper å vaske mer enn utenfor sin leilighet og kun èn trapp ned i trappehuset. Dersom søppelhåndteringen ikke blir overholdt må utleier få beskjed om dette. Send da en mail via kontaktskjema på nettsiden. Inntil utleier har funnet en løsning eller eventuelt andre som kan være ansvarlige, må de andre beboerne i bygget påta seg ansvaret. BIR må da kontaktes for å få oppgitt tømmedag, eventuelt sjekk www.bir.no. Bosspannet skal settes bort til tømming dagen før tømmedagen og tilbake samme dag. Overholdes ikke dette blir utleier gebyrlagt av BIR, og utleier vil viderefakturere beboerne. Minner også om at BIR tar betalt pr. tømming, så dersom bosspannet ikke er mer enn halvfullt skal det ikke settes til tømming. Husk alltid å press ned bossposene med bosspressen etter hvert som spannet fylles opp for å frigi mer plass. Søppel skal også alltid sorteres i fire kategorier; glass, plast, papp/papir, og matavfall/restavfall. Container for glass står som oftest et stykke fra huset. Du finner eksakt plassering på bir.no. Plast settes i sekker og plasseres ved siden av bosspannet på tømmedag for papir. Poser for plastemballasje fås gratis på dagligvarebutikk. Farlig avfall og spesialavfall som batterier, lysrør, tv og lignende skal returneres på miljøstasjon. Noen matvarebutikker har egne returpunkt for dette. Avfall må aldri plasseres utenfor huset dersom spannet er fullt. Da kommer kråker, rotter og andre skadedyr til eiendommen. Sørg også for at lokket til bosspannet alltid lukkes helt igjen.

Brannsikkerhet, hva er leietakers ansvar?

Leietaker må gjøre seg kjent med rømningsveier, herunder brannliner/tau/stiger. Utleier vil informere om rømningsvei på overtagelsen ved utlevering av nøkler, men spør utleier om du er usikker eller ikke husker hvor din rømningsvei befinner seg. Viktige punkter ang brannsikkerhet er: Aldri lading av elektriske apparater om natten eller uten tilsyn. Huske å vedlikeholde (snu og riste) brannslukkere en gang pr. år samt sjekke at de er på grønt nivå. Alltid sjekk at brannalarm / brannsentral  er i orden, dvs sjekke for feilmeldinger i displayet til brannsentralen, se eget skjema kaldt «brannsentral» på nettsiden. Mer info angående brannsikkerhet fremgår av leiekontrakten eller på brannistrukser i bygget.

VEDLIKEHOLD

Hva gjør jeg om det oppstår feil i boligen?

Se om det du lurer på allerede er besvart her under spørsmål og svar eller under praktisk info øverst på siden. Se eventuelt «kontakt oss» siden for kontaktinfo ved feil og mangler.

Sluken har gått tett, hva gjør jeg?

Ta opp vannlåsen og rens den for skit og hår. Er du usikker på hvordan du gjør dette kan du se instruksjonsvideo under «praktisk info» øverst på siden. Hvis ikke dette hjelper, kontakt vaktmesteren. Sluk til dusj bør renses en gang hver tredje måned. Dersom sluken ikke renses vil vann etter hvert overfylle sluken, og i verste fall kan det medføre vannskade. Rensing av sluk faller under leietakers vedlikeholdsplikt.

Vasken har gått tett, hva gjør jeg?

Dette faller under leietakers vedlikeholdsplikt, og du finner instruksjonsvideo for hvordan du fikser det under «praktisk info» øverst på siden. Det er veldig enkelt å vedlikeholde vannlåsen, men det kan være lurt å se disse videoene før du går i gang. Vaktmester kan alltids kontaktes om det er noe du ikke får til eller lurer på om det du har gjort er gjort riktig. Det kan ofte være lurt slik at det ikke oppstår vannlekkasjer eller andre skader i ettertid ved feil montering.

Hvordan er det med rydding og renhold av fellesarealer?

Vasking og rydding av fellesarealer i leilighet og trappegang skal skje minimum 1 gang pr. uke. Kjøkken skal holdes rent til enhver tid. Dette er spesielt viktig da brødsmuler og matrester tiltrekker seg insekter og skadedyr, noe som kan bli en kostbar affære for leietaker å få fjernet. Se mer info på oppslagstavle i trappegang/fellesområdet.

Kan leietaker male, pusse opp eller henge opp ting på vegger i leiligheten?

Ikke uten skriftlig samtykke fra utleier. Det som er tillatt uten samtykke er oppheng med tynne stifter, helst billedkroker av hvit plast. Det skal dog ikke spikres et betydelig antall av disse. Hvis leietaker lager hull i vegger og/eller tak må skaden utbedres, sparkles og males, ved utflytting.

Kan vaktmester leies inn til hjelp med praktiske ting i leiligheten?

Ja, dersom vaktmester har ledig kapasitet er dette fullt mulig. Vaktmester kan leies inn til hjelp med alt fra med oppheng av gjenstander på vegg, montering av møbler, til sparkling og maling ved utflytt. Vaktmester sender regning til leietaker på medgått tid, pr 2023 kr 430 + mva pr. time + transportkostnad.

Jeg får ikke svar fra vaktmesteren, hva gjør jeg?

Hvis det haster veldig, som ved vannlekkasjer, strømbrudd og lignende må du ringe umiddelbart til vakttelefon. Se telefonnummer på oppslagstavle i yttergang. Hvis ikke det er umiddelbar hast kan du prøve igjen senere eller en annen dag. Kontakt utleier om du ved gjentatte ganger har prøvd å få tak i vaktmesteren uten svar.

Vedlikehold av boligen, hva er leietakers ansvar?

Det medfølger av husleieloven at leietaker har ansvar for å vedlikeholde boligen, herunder låser, sikringer, vindusruter, kraner, brytere, kontakter og lignende. Det ligger flere nyttige instruksjonsvideoer under «praktisk info» på nettsiden, blant annet hvordan du renser sluk og vannlås. Vaktmester kan alltids kontaktes om det er noe beboerne ikke får til selv eller lurer på om det de har gjort er gjort riktig. Dette kan ofte være lurt slik at det ikke oppstår vannlekkasjer eller andre skader i ettertid ved feil montering. Siden det er leietakers ansvar å vedlikeholde nevnte punkter vil leietaker bli fakturert om vaktmester tilkalles. Medgått tid faktureres med kr. 390+mva pr. time.

Er leietaker ansvarlig for å reparere hvitevarer?

Leietaker skal så langt det lar seg gjøre ta i bruk sin innboforsikring ved feil på hvitevarer. Vedlikehold av frittstående og integrerte hvitevarer er leietakers ansvar, men hvis det ikke er regningssvarende for leietaker å utbedre disse er det utleiers plikt å bekoste utskiftning. Tilsvarende gjelder hvis produktet er så gammelt at det på lang sikt er mer lønnsomt å kjøpe nytt fremfor å få det reparert.

Jeg er den eneste i bofellesskapet som vasker og rydder. Hva gjør jeg?

Innkall til et fellesmøte med dine medleietakere og prøv å kom til en løsning sammen. Si til dem at du synes det er urettferdig slik det er og legg frem et forslag til løsning på problemet.

Hvis ikke de godtar forslaget kan de komme med et eget forslag. Under «praktisk info» øverst på siden har vi lagt ved en lenke kaldt «trivselsregler i bofellesskap». Denne må gjerne drøftes under møte.

LEIEFORHOLD

Jeg har spørsmål til kontrakten og leieforholdet, hva gjør jeg?

Se først om det du lurer på allerede er besvart her under spørsmål og svar. Se så i leiekontrakten. Kontakt utleier hvis ikke det er besvart.

Er det lov med besøk og/eller overnatting på hybelen/rommet?

Dette er det i utgangspunktet de andre i bofellesskapet som bestemmer da de da får mindre tilgang på fellesarealer som bad, kjøkken, stue etc. Det kan også bli dyrere for dine medleietakere i form av økte strømutgifter ved hyppigere dusjing/matlaging, og i tillegg kan det bli dårligere internetthastighet dersom flere personer benytter seg av dette. Forhør deg derfor alltid med dine medleietakere før du inviterer folk på besøk om det er greit for dem. Overnatting/besøk over flere dager er imidlertid ikke tillatt. Mer info om dette i «trivselsregler» øverst på siden.

Naboen bråker, hva gjør jeg?

Først må du ta det opp med naboen. Be han/henne ta hensyn til sine naboer og senke lydnivået. Hvis dette ikke hjelper kan du sende en klage på mail til utleier på vedkommende som bråker slik at vi kan gjøre noe med saken. Gjentakende bråk er i utgangspunktet brudd på husordensreglene og kan medføre oppsigelse. Er det snakk om høylytt fest til langt på natt og gjentagende meldinger til naboen ikke hjelper bør politiet kontaktes.

Hva gjør jeg om jeg mister nøkkelen min eller låser meg ute?

Kontakt utleiers vakt telefon på  982 44 198 eller eventuelt 906 36 011 Utrykning for åpning av bolig blir belastet leietaker. Ved tapt nøkkel tilkommer kopiering av ny nøkkel, bestilling av ny sylinder, utkjøring samt montering av denne. Alle priser er oppgitt i prislisten på nettsiden. Vi minner om at utleier har ingen plikt til å bistå med innlåsing, men vi stiller opp så raskt vi har mulighet. Om utleier ikke har mulighet til å stille opp kan låsesmed kontaktes. I slike tilfeller er det låsesmeden sine satser som gjelder.

Kan jeg få flere nøkler til leiligheten?

Det utleveres kun èn nøkkel pr. beboer. Er det snakk om å få en samboer kan flere nøkler utleveres etter avtale med utleier.

Kan leietaker montere ekstra sikkerhetslås på døren?

Nei. Utleier er helt avhengig av å kunne ta seg inn i leiligheten i nødsituasjoner, for eksempel ved vannlekkasjer eller brann. Har du en sykdom og ønsker at dine foreldre eller lege skal få kopi av nøkkel er dette mulig. Dokumentasjon på sykdommen må da sendes utleier på mail med kontaktinfo til foreldre/legen.

Internett, hvor kobler jeg meg på?

De fleste leiligheter har en egen ruter som du må koble deg på. Dersom du kobler deg på en annen etasje eller leilighet sin ruter vil nettet der gå tregt og du vil selv oppleve tregt nett, så det er viktig at du bruker internettet i din etasje / leilighet. Navnet på internettet står på baksiden av ruteren eller navnet er etasjen du bor i. f.eks. «Løbergsveien 37 – 3.etg». Passordet står som oftest på baksiden av ruteren, om det er endret kan det være endret til adressen og etasjen, f.eks «loberg3etg».

Internett / Tv fungerer ikke, hva gjør jeg?

– Først må du prøve å restarte ruteren. Ta ut kontakten, ventet noen minutter og satt den inn igjen.

– Hvis ikke dette hjelper må du ringe internett / tv leverandøren og informere om problemet.

Har du NextGenTel ringer du 07979, har du Telenor ringer du 05000, og har du Bergen fiber ringer du 05123. Disse utfører da en linjesjekk og som oftest kan de løse problemet via telefon.

– Hvis ikke dette hjelper må du kontakte utleier. Send da en mail med følgende info:

– Er det noen spesielle tider på døgnet det går tregt?

– Har du sjekket hastigheten på nettet på www.nettfart.no? Hva er i så fall hastigheten?

– Er det når dere er flere logget på samtidig at det går tregt? Hvis ja, hva er så linjehastigheten når alle er pålogget og når kun én er pålogget?

– Har dere mange venner på besøk og alle streamer samtidig kan linjehastigheten reduseres

– Har det vært tregt over lengre tid eller bare det siste døgnet?

– Hvilken type ruter har du? Standard fra nextgentel eller kraftigere type, Asus med tre antenner f.eks? Ta gjerne bilde av ruteren

– Har dere flere rutere plassert i leiligheten eller bare en?

– Er ruteren plassert nært elektriske apparater som kan forstyrre signalet, som for eksempel kjøleskap, sikringsskap etc.?

– Er ruteren plassert høyt opp på veggen? Plassering nede ved gulvet kan gi dårligere signal

– Er du sikker på at du er koblet til internettet i din etasje og ikke etasjen over eller under?

– Er det noen i etasjen over eller under som er koblet til din linje, at de kanskje har logget seg på feil eller glemt å logge seg av?

– Dersom abonnementet står på en av beboerne må en også sjekke at alt er ok med betaling. Ved forsinket betaling vil netthastigheten strupes.

Hva er indeksjustering?

Indeksjustering er justering av husleien i henhold til konsumprisindeksen. Indeksjustering kan tidligst settes i verk et år etter at siste leieprisfastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeksen som forelå ved kontraktstart. Konsumprisindeksen finner man på SSB.

Brannalarmen går, hva gjør jeg?

Nesten samtlige bygg er utstyrt med seriekoblet brannalarmsystem med brannsentral i felles yttergang. Detektorene i taket må aldri tas ned når brannalarmen går da dette blir kostbart å installere på nytt av autorisert fagmann samt at du eller andre beboere da ikke vil bli varslet ved brann i din leilighet. Ved siden av brannsentralen i felles yttergang står det en brukerveiledning for hva du må gjøre for å stoppe og for å tilbakestille alarmen. Dersom alarmen går i en av boligene vil den gå i samtlige leiligheter så her er det viktig at du ser i displayet på brannsentralen hvor alarmen har gått før du stopper den. Det er ikke sikkert den har gått i din leilighet. Du kan så stoppe alarmen, men før du tilbakestiller den må du banke på til den leiligheten hvor alarmen gikk og forhøre deg om at alt er ok, at det ikke brenner. Det står i displayet på brannsentralen hvilken leilighet alarmen har gått i. Er det ingen som åpner må du kontakte vakt telefonen umiddelbart på 982 44 198 eller 906 36 011 og informere om dette slik at han kan ta kontakt med disse pr. telefon og eventuelt låse seg inn hvis nødvendig. Dersom alt er ok, må du tilbakestille alarmen i henhold til veiledningen. Uansett ved utløsing av brannalarm skal vaktmester informeres om dette via mail med kort info om hva som har skjedd i etterkant.

Er det tillatt med husdyr?

Husdyr er ikke tillatt. Her gjelder også fugler i bur og /eller akvarium. Dette med hensyn til dyrevelferd.

Er røyk inne tillatt?

Nei, røyking inne er strengt forbudt!

Plikter leietaker å gi utleier tilgang til boligen?

Leietaker er ved forhåndsmelding fra utleier forpliktet til å gi utleier adgang til husrommet for tilsyn. Leietaker skal imidlertid varsles innen rimelig tid. Utleier har adgang til boligen i nødsituasjoner uten forhåndsvarsel for å forhindre skade på eiendommen.

Er det tillatt å ha fest i boligen?

Fest er kun tillatt hvis husordensreglene overholdes. Merk deg her i husordensreglene på hvilket klokkeslett det skal være stille i boligen. Husk å informer dine naboer i forkant og begrens lydnivået. Jevnlige fester er ikke tillatt. Minner om at gjentakende klager på støy samt brudd på husordensreglene er også et brudd på kontrakten og kan medføre oppsigelse.

Hvor finner jeg husordensreglene?

Husordensreglene henger på oppslagstavle i fellesområde/trappegang.

Jeg finner ikke svaret på mitt spørsmål, hva gjør jeg?

Se først i husordensreglementet eller i leiekontrakten om det du lurer på er besvart der. Dersom du fremdeles trenger hjelp er det bare å kontakte oss. For kontaktinfo se Kontakt oss på nettsiden.

Vi tar forbehold om feil på nettsiden. Informasjon kan være utgått / utdatert / endret eller ikke oppdatert.