Flere av selskapene bak Stios utleie har løpende økonomisk tilskudd til dyrevernalliansen. Vi bryr oss om god dyrevelferd og ønsker endring fra slik det er i dag med høyintensiv drift og hovedfokus på profitt! Vi oppfordrer alle våre leietakere til å bli medlem! Et beløp på 50  eller 100 kr i måneden tilsvarer èn øl eller drink på byen hver fjerde helg. Det tror jeg alle kan unnvære! Om alle står samlet om å bidra kan vi med små beløp hver for oss skape store endringer i fellesskap! Dyrevelferden i Norge har vært mye omtalt i media de siste årene og mange dyremishandlingssaker har kommet frem i lyset. Dette takket være frivillige organisasjoner som blant annet Noah, dyrevernalliansen eller Nettverk for dyrs frihet.
Kontakt de ulike organisasjonene om du også ønsker å bidra

Du finner de på følgende nettsider:

dyrevern.no (Dyrevenalliasnen)
dyrsrettigheter.no (Noah)
dyrsfrihet.no (Nettverk for dyrs frihet)

Er du leietaker klikk her