Har du vært på visning og vil melde interesse trenger vi:

 • Fullt navn, alder, epost, telefonnummer
 • Personnummer, adresse
 • Utdanning / jobbsituasjon / stipend
 • Røyk / ikke røyk
 • Ønsket leieperiode og innflytting
 • Oppgi gjerne referanser fra arbeidsgiver / husvert
 • Barn og husdyr er ikke tillatt
 • Send til: stiosbolig@gmail.com
  I emnefeltet skriv «melder interesse» og «boligens adresse + etasje».

If you had a viewing and want to rent please send us:

 • Full name, age, email, phonenumber
 • Social security number, address
 • Education / work situation / scholarship
 • Smoking or no smoking
 • Preferred rental period and date to move in
 • References, from employer or landlord if you have
 • Children and pets are not allowed
 • Send to: stiosbolig@gmail.com
  In the subject field write «Interested in»  and «the house address + floor».