Ved akutt behov for innlåsning benytt vakttelefonnummer 98244198 eller 90636011.

Utleier har ikke pliktig utrykning, men vil bistå når det er mulig. Låsesmed kan kontaktes på leietakers regning om det er akutt og vi ikke er tilgjengelig. Ved låsesmed gjelder egne priser. Tapt nøkkel og arbeid rundt blir fakturert iht til Prisliste.


Dersom du har mulighet til å vente til ny nøkkel er klar kan du spare en del utgifter. Send uansett inn dette skjema også sånn at bestilling av ny kan skje så fort som mulig.

Gi en så spesifikk beskrivelse som mulig.